Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data dodania: 2014-09-29 14:04:13

Partner projektu firma Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli informuje uprzejmie, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bieruniu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE II) w roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. ,,Kompetentni w edukacji-Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim”


Termin składania ofert: do 06.10.2014 roku do godz. 11:00.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia dostępnych poniżej:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotych Warunków Zamówienia

Załaczniki nr 2-7b SIWZ

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl