Rekrutacja uczestników do sieci współpracy i samokształcenia
Data dodania: 2014-09-15 10:09:46

Informujemy, iż w terminie 15.09.2014r. do 30.09.2014r. trwa nabór uczestników sieci współpracy i samokształcenia do projektu „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” w powiecie Mikołowskim.

Do udziału w sieci współpracy i samokształcenia mogą przystąpić nauczyciele oraz dyrektorzy placówek, które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie w I Etapie rekrutacji, pod warunkiem zlokalizowania placówki na terenie powiatu mikołowskiego.

Warunkiem ubiegania się nauczyciela/lki oraz dyrektora/ki o udział w sieci Projekcie jest złożenie do Realizatorów Projektu Formularza zgłoszeniowego do sieci współpracy i samokształcenia wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4) oraz Ankiety przed przystąpieniem do projektu. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać wypełnione czytelnie najlepiej drukowanymi literami.

W ramach projektu utworzono 4 różne tematyczne sieci współpracy, a każdy zgłaszający deklaruje udział tylko w jednej spośród wymienionych:

1. Sieć dyrektorów - temat: Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora, koordynator sieci - Danuta Wójcik

2. Sieć wychowawców - temat: Praca wychowawcza w szkole, koordynator sieci - Teresa Tymrakiewicz

3. Sieć nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych - temat: Praca z uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, koordynator sieci - Ewa Kustwan-Mróz

4. Sieć nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego - temat: Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków, koordynator sieci - Ana Beatricz Świergolik

Zgłoszenia należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania lub przesyłać pocztą tradycyjną na podane adresy w terminie od 15.09.2014r. – 30.09.2014r. Ważna jest data wpływu do Realizatorów, nie data stempla pocztowego.

Wyboru uczestników sieci dokonywać będziemy w oparciu o następujące kryteria:
a. zapewnienie reprezentacji uczestników w sieciach z każdej gminy z terenu powiatu mikołowskiego,
b. wykonywanie pracy związanej z tematyką danej sieci,
c. termin oraz kolejność oddania formularzy zgłoszeniowych.

Realizator projektu - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, www.poradnia.mikolowski.pl

Partner Projektu - Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., ul. Kopalniana 6,43- 225 Wola, www.cpsa.com.pl

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy do sieci współpracy i samokształcenia wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Ankieta przed przystąpieniem do projektu
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl