Spis wszystkich newsów:
- Komunikat dotyczący kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. [2019-02-28 15:48:57]
- NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA [2019-02-28 15:38:48]
- 1 sierpnia 2018 r. wznowił działalność Szpital Powiatowy w Pszczynie [2018-08-10 12:48:01]
- INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZPITALA W PSZCZYNIE [2018-06-22 09:37:03]
- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH [2018-05-25 21:18:18]
- Informacja o wyborze oferty [2018-04-27 14:52:51]
- Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy UE przy OIPH [2018-04-27 14:33:59]
- II Giełda Pracodawców- zaproszenie do udziału [2018-04-27 14:31:48]
- Kursy dające zawód potrzebny na rynku pracy- Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku [2018-04-27 14:29:00]
- Zapytanie ofertowe [2018-04-27 14:27:26]
- Nabór wniosków na dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy [2018-04-13 14:31:32]
- Nabór wniosków w okresie 9-23.04.2018 r. [2018-04-13 14:29:22]
- „Praca dla Seniora" [2018-04-13 14:26:22]
- Zapytanie ofertowe [2018-04-13 14:10:44]
- Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 7.4.2 na Ścieżkę Podjęcia Pracy [2018-02-24 23:58:46]
- Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia w PUP Pszczyna [2018-01-24 13:51:35]
- Oferta najmu pomieszczeń w Woli [2018-01-24 13:44:38]
- Ogłoszenie dot. projektu 7.4.2 RPO WSL [2018-01-24 13:02:10]
- Informacja o wynikach postępowania [2017-12-28 13:25:38]
- Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów [2017-12-14 14:00:06]
- Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy–Kolejny Nabór do 22.12.2017r. [2017-12-04 09:07:00]
- Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy–Nabór od 16.11.2017r. do 30.11.2017r. [2017-11-20 15:08:47]
- PROGRAM „Praca dla Seniora" [2017-11-20 15:05:31]
- "Aktywność kluczem do sukcesu - program aktywizacji zawodowej" [2017-11-20 14:48:51]
- Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów [2017-11-20 14:20:56]
- Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy–Nabór od 16.11.2017r. do 30.11.2017r. [2017-11-08 14:53:48]
- Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017 [2017-10-13 13:56:19]
- Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego [2017-10-13 13:54:43]
- Oferta najmu [2017-10-13 13:51:16]
- Zaproszenie do złożenia oferty [2017-10-13 13:48:41]
- Dalsza rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy–wydłużony nabór do 30.09.2017r. [2017-09-11 14:59:01]
- OGŁOSZENIE o przyjmowaniu dokumentów do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy–nabór uzupełniający [2017-08-10 12:46:56]
- Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych [2017-08-04 17:46:34]
- Oferta najmu [2017-07-24 12:57:29]
- Zaproszenie do składania ofert [2017-07-10 19:50:07]
- OGŁOSZENIE o przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych do Ścieżki Podjęcia Pracy–nabór uzupełniaj [2017-07-06 14:08:08]
- Oferta najmu [2017-06-30 18:37:10]
- „Wyspecjalizowani na starcie” [2017-06-30 18:36:07]
- Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych [2017-06-30 18:31:42]
- OGŁOSZENIE o przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych do Ścieżki Podjęcia Pracy [2017-06-08 15:15:50]
- Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu [2017-05-24 11:29:02]
- Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu [2017-04-29 21:01:38]
- Wsparcie dla MŚP w województwie śląskim - dofinansowanie usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa [2017-04-29 20:54:14]
- Oferta najmu [2017-04-29 20:51:11]
- OGŁOSZENIE [2017-04-29 20:47:49]
- AWARIA TELEFONÓW [2017-04-19 16:37:15]
- Warsztaty [2017-04-04 19:03:19]
- Oferta najmu [2017-04-01 17:38:37]
- III Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego [2017-04-01 17:36:58]
- Targi Pracy i Ekonomii w Żorach [2017-04-01 17:33:28]
- OGŁOSZENIE [2017-04-01 17:29:58]
- Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z biznesplanami dla Ścieżki Samozatrudnienia – nabór II [2017-03-30 17:36:12]
- V Powiatowe Targi Pracy i Aktywności Społecznej [2017-03-27 21:47:10]
- Spotkanie konsultacyjne [2017-03-27 21:43:57]
- Oferta najmu [2017-03-27 21:39:19]
- OGŁOSZENIE [2017-03-27 21:33:51]
- Wzór umowy w projekcie 7.4.2 [2017-03-23 17:04:56]
- Informacja o projekcie [2017-03-08 18:06:31]
- Wyniki rekrutacji II naboru uzupełniającego do Ścieżki Samozatrudnienia do projektu 7.4.2 [2017-02-22 22:46:43]
- Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z biznesplanami dla Ścieżki Samozatrudnienia – nabór I [2017-02-13 14:51:26]
- Aneks do Regulaminu rekrutacji dla Ścieżki Samozatudnienia w projekcie 7.4.2 [2017-02-10 18:39:31]
- Lokalny Program Rewitalizacji [2017-02-09 18:15:00]
- Rekrutacja uczestników do projektu [2017-01-17 09:26:10]
- Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy w PUP Pszczyna [2017-01-16 12:31:46]
- Oferta wynajmu pomieszczeń [2017-01-13 15:28:13]
- Ogłoszenie [2017-01-12 12:36:00]
- Dalsza Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy i Ścieżkę Samozatrudnienia [2017-01-04 19:11:08]
- OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA [2016-12-23 23:52:32]
- Regulamin [2016-12-22 14:59:02]
- OGŁOSZENIE [2016-12-13 12:02:49]
- OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH [2016-12-06 13:05:43]
- Dalsza Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy i Ścieżkę Samozatrudnienia [2016-12-01 13:04:47]
- OGŁOSZENIE [2016-11-29 13:13:22]
- UWAGA ! Do dnia 25.11.2016 r. jest prowadzona nadal REKRUTACJA do ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA [2016-11-20 08:12:55]
- UWAGA ! Zakończenie rekrutacji do Ścieżki Podjęcia Pracy [2016-11-18 18:07:04]
- OGŁOSZENIE [2016-11-16 17:56:45]
- Rekrutacja do Ścieżki Podjęcia Pracy [2016-11-08 19:59:28]
- Oferta wynajmu pomieszczeń [2016-11-08 19:25:33]
- UWAGA! RUSZA REKRUTACJA do ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA [2016-11-03 18:12:20]
- Zmiana Regulaminu rekrutacji do Ścieżki Podjęcia Pracy [2016-11-02 19:16:50]
- OGŁOSZENIE [2016-10-24 15:34:29]
- UWAGA ! Rekrutacja do projektu do Ścieżki Podjęcia Pracy przedłużona - NOWY TERMIN REKRUTACJI [2016-10-18 13:08:24]
- Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu [2016-09-27 11:33:00]
- Projekt PO WER 1.2.1 „Wyspecjalizowani na starcie” [2016-09-17 22:05:55]
- Rusza Rekrutacja do projektu [2016-09-04 21:50:53]
- OGŁOSZENIE [2016-09-04 21:42:58]
- OGŁOSZENIE [2016-08-16 09:13:08]
- Rusza nowy projekt dla osób na wypowiedzeniu umowy o pracę lub zwolnionych [2016-07-26 12:56:57]
- Oferta wynajmu pomieszczeń [2016-07-25 13:51:06]
- KARIERA W POLSCE – branża budowalna i przemysł dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniac [2016-07-25 13:48:04]
- MAŁA FIRMA ALL INCLUSIVE „Firma - równowaga – rodzina” [2016-07-25 13:42:51]
- OGŁOSZENIE [2016-07-25 13:31:31]
- OGŁOSZENIE [2016-07-08 10:10:11]
- Wstrzymanie przyjmowania wniosków [2016-06-13 13:07:19]
- Konkurs Fundacji Twoja Inicjatywa [2016-06-13 12:57:02]
- Oferta wynajmu pomieszczeń [2016-06-13 12:54:54]
- OGŁOSZENIE [2016-06-13 12:50:46]
- OGŁOSZENIE [2016-05-16 14:32:28]
- 2 maja 2016 [2016-04-28 12:31:30]
- Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej [2016-04-27 11:04:37]
- Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego [2016-04-21 11:29:00]
- Nieodpłatna pomoc prawna [2016-04-21 11:18:27]
- Pomoc w przygotowaniu wniosków o dotację [2016-04-21 11:09:46]
- Ankieta dotycząca planowanych projektów [2016-04-21 11:08:05]
- OGŁOSZENIE [2016-04-21 11:05:16]
- Zaproszenie na szkolenie [2016-04-11 07:48:16]
- Ankieta dotycząca planowanych projektów [2016-04-04 10:14:25]
- Pomoc w przygotowaniu wniosków o dotację [2016-03-08 11:41:16]
- Przyjmowanie wniosków na kształcenie ustawiczne [2016-02-15 08:43:44]
- Przyjmowanie wniosków na nowy instrument rynku pracy [2016-02-15 07:49:54]
- Ankieta - Konsultacje społeczne w ramach prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 20 [2016-02-03 07:19:56]
- Nieodpłatna pomoc prawna [2016-01-05 10:37:18]
- Ankieta - Konsultacje społeczne w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Miedźna 2016 ̵2023 [2015-11-30 06:46:25]
- II FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO [2015-11-19 10:51:06]
- Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2015! [2015-10-20 06:38:59]
- OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych [2015-06-08 22:25:00]
- Zaproszenia do udziału w konsultacjach [2015-05-14 07:30:52]
- Spotkanie rekrutacyjne [2015-04-29 09:57:09]
- Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców [2015-04-09 08:56:46]
- Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej [2014-11-21 13:25:16]
- Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej w powiecie mikołowskim [2014-11-18 10:56:09]
- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [2014-11-13 09:37:02]
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prowadzenie zajęć doskonalących w powiecie Mikołowskim [2014-11-13 08:33:16]
- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ W POW. MIKOŁOWSKIM [2014-10-28 12:16:43]
- Dotacje Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie [2014-10-24 11:58:23]
- Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej [2014-10-21 08:50:30]
- Konkurs: Przemysłowa Inwestycja Roku [2014-10-16 08:07:26]
- Wyniki rekrutacji uczestników sieci współpracy i samokształcenia w powiecie mikołowskim - Etap III [2014-10-10 09:10:29]
- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [2014-10-10 08:43:59]
- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [2014-10-03 20:19:54]
- Dotacje Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie [2014-10-03 08:49:26]
- PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA w pow. mikołowskim - Etap III [2014-09-30 12:52:54]
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [2014-09-29 14:04:13]
- Wyniki rekrutacji indywidualnej do projektu w pow.mikołowskim - Etap II [2014-09-23 11:56:49]
- Informacja o wynikach wyboru usługodawcy na realizację usługi cateringowej [2014-09-22 08:41:23]
- Rekrutacja uczestników do sieci współpracy i samokształcenia [2014-09-15 10:09:46]
- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [2014-09-12 12:39:19]
- Bezpłatne szkolenie skierowane do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego [2014-09-09 09:12:10]
- Rekrutacja do projektu „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” - Etap II [2014-08-28 12:47:09]
- Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej [2014-08-28 12:37:42]
- Zmiana wyników naboru na Koordynatorów sieci w placówkach pow. mikołowskiego [2014-08-21 06:47:43]
- Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Eduk [2014-08-20 18:24:33]
- Wyniki naboru na Koordynatorów sieci w placówkach pow. mikołowskiego [2014-08-13 08:57:48]
- Wyniki naboru na SORE w placówkach pow. mikołowskiego [2014-08-08 11:48:53]
- Zaproszenie do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Koordynatora sieci w pow. mikołowskim [2014-07-29 09:48:12]
- Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji SORE w placówkach powiatu mikołowskiego [2014-07-24 10:49:53]
- Wyniki rekrutacji 2014/2015 [2014-07-22 12:35:24]
- Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia [2014-07-09 12:01:52]
- Zaproszenie przedsiębiorców z sektora MSP do skorzystania z usług doradczych [2014-06-24 09:07:03]
- Zaproszenie do udziału w Projekcie [2014-06-13 13:39:37]
- Trwa nabór wniosków do projektu „Rozpocznij działalność - Pożyczymy Ci sukcesu” [2014-05-20 11:37:32]
- Środki na otwarcie własnej działalności [2014-05-20 11:35:51]
- Zakończenie realizacji projektu [2014-03-31 09:18:16]
- Środki na otwarcie własnej działalności [2014-03-20 07:26:46]
- Dotacje dla bezrobotnych [2014-03-12 17:19:50]
- Nabór do projektu [2014-02-27 06:21:31]
- Pożyczki na rozpoczęcie działalności [2014-02-26 06:16:30]
- Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej [2014-02-11 12:55:54]
- Wynik wyboru wykonawcy [2014-02-07 13:16:53]
- Przetarg nieograniczony [2014-01-24 10:14:53]
- Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR - nabór II [2014-01-09 12:40:41]
- PUNKT KONSULTACYJNY – OKIENKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [2014-01-03 11:42:40]
- Nabór uzupełniający do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” [2013-12-20 07:01:36]
- Zaproszenie do udziału w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia [2013-11-21 08:33:58]
- Środki na otwarcie działalności gospodarczej [2013-11-19 13:33:23]
- Ogłoszenie o naborze na koordynatorów sieci na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego [2013-11-11 08:28:20]
- Ruszył projekt UE na Śląsku [2013-10-24 07:42:13]
- Rusza realizacja projektu unijnego [2013-10-03 09:45:40]
- PRZEDSIĘBIORCO! Poszukujesz środków na sfinansowanie inwestycji? [2013-10-01 08:56:01]
- Wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej [2013-10-01 08:50:27]
- Przedłużenie rekrutacji uczestników projektu! [2013-09-30 09:02:21]
- Oferta kursów w niskich cenach [2013-09-25 08:31:44]
- Bezpłatne seminarium dla osób bezrobotnych [2013-09-09 13:20:44]
- Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii [2013-09-02 11:54:00]
- Słownik RIS - Kolejna odsłona kampanii WIESZ WIĘCEJ [2013-08-27 06:55:31]
- Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej [2013-08-22 09:33:00]
- Pieniądze z UE dla mikroprzedsiębiorstw z woj. śląskiego [2013-08-22 07:50:33]
- III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw [2013-08-19 11:16:08]
- Zaproszenie na bezpłatne seminarium [2013-07-11 07:54:51]
- Uwaga [2013-07-10 09:05:39]
- Zaproszenie na nieodpłatne seminarium [2013-07-02 12:21:26]
- Bezpłatne studia podyplomowe [2013-06-19 11:59:20]
- Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro lub małych przedsiębiorstw [2013-05-23 07:36:34]
- Piąta edycja gliwickiego „Dnia Nauki i Przemysłu” [2013-05-21 12:35:57]
- ZAPROSZENIE DO SŁADANIA OFERT CENOWYCH [2013-05-20 08:46:34]
- I Powiatowe targi Pracy i Aktywności Społecznej [2013-04-29 08:21:14]
- ZAPROSZNIE DO SŁADANIA OFERT CENOWYCH [2013-04-22 08:18:47]
- Wsparcie dla osób zakładających spółdzielnie socjalne [2013-04-04 13:23:08]
- Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą [2013-03-19 11:43:33]
- Dotacje dla firm działających na terenach wiejskich [2013-03-19 11:34:54]
- Rusza nowy projekt [2013-03-13 06:21:47]
- Awaria [2013-02-26 14:33:47]
- Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach konkursu 6.1.1 [2013-01-28 11:02:16]
- Zmiana zasad przyznawania dotacji na założenie firmy [2013-01-24 13:02:42]
- Zaproszenie do współpracy [2013-01-10 09:58:25]
- Rusza nowy projekt [2012-12-20 10:06:22]
- OGŁOSZENIA o otwartym naborze partnerów [2012-12-11 12:57:07]
- Chcesz założyć własną firmę? [2012-11-19 12:35:18]
- Ruszył nowy projekt [2012-11-07 12:05:20]
- IV Ogólnopolski Tydzień Kariery [2012-10-12 13:33:18]
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [2012-10-02 10:50:53]
- Zaproszenie na konferencję [2012-09-28 07:05:47]
- OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów [2012-08-31 13:01:45]
- II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw [2012-07-18 12:30:52]
- OGŁOSZENIA o otwartym naborze partnerów [2012-07-10 10:41:48]
- Ruszył nowy projekt [2012-06-20 12:20:39]
- OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów [2012-06-18 08:58:39]
- IX Ogólnopolski Konkurs Informatyczny im. ks. Józefa Tischnera – MIKROPROFESOR [2012-06-04 07:09:02]
- Informacja o wolnym stanowisku pracy na manewrowego [2012-05-02 06:51:12]
- Ruszył nowy projekt [2012-04-05 08:47:16]
- Życzenia Świąteczne [2012-04-04 11:10:34]
- Rozliczenia roczne [2012-03-19 12:16:05]
- Usługi informacyjno-konsultacyjne [2012-03-14 10:11:03]
- Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw i małych średnich przedsiębiorstw [2012-03-09 12:53:45]
- Zapraszamy do udziału w projekcie [2012-03-05 11:09:25]
- Zmiana adresu siedziby [2011-11-03 09:18:15]
- Zapraszamy do udziału w projekcie [2011-09-30 12:45:27]
- Szansa dla przedsiębiorców [2011-09-05 12:17:57]
- Aplikowanie w ramach działań 1.2.3 i 1.2.4 [2011-04-22 07:47:58]
- Certyfikowane laboratorium komputerowe [2010-05-10 19:54:55]
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [2010-04-20 09:32:19]
- Wielka szansa dla małych firm! [2010-04-13 07:33:16]
- Łączymy się w bólu. [2010-04-11 17:08:41]
- LĘDZIŃSKA AKADEMIA INICJATYW PROINTEGRACYJNYCH [2010-03-25 16:03:06]
- Zapraszamy do udziału w Projekcie [2009-11-05 12:01:24]
- Wkrótce rusza nowy Projekt! [2009-10-08 11:27:40]
- Centrum Przedsiębiorczości S.A. obchodzi 10-cio lecie. [2009-10-02 12:33:56]
- [2009-02-18 10:02:03]

| Wstecz |

Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl